Bilgi Talep Formu

EK-3 BİLGİ TALEP FORMU

 

Kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili başvurular, TEMSER SERVİS HİZMETLERİ TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Veri Sorumlusuna yapılır. İlgili kişi; Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna, Türkçe yazılmış olması ve bizzat kendisiyle ilgili bilgi talep etmek şartıyla iletir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine göre veri sorumlusu olan Yönetimimizden talep edebileceğiniz haklar aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Talep ettiğiniz haklara göre yönetimimiz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir, ancak Veri sorumlusu, kişisel verilerin gizliliği ilkesince; bilgi talep eden ile bilginin paylaşılacağı kişinin aynı kişi olduğunu teyit etmek üzere bilgi paylaşımı yapmadan önce talepte bulunan kişinin KEP, elektronik posta adresine mail atar ve/veya kayıtlı telefon numarasını arayabilir. Veri sorumlusu; bahsi geçen talebe cevap vermeden önce VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ gereğince belirtilen ücreti peşin olarak isteme hakkına sahiptir. Bu ücret hakkı, bilginin doğru kişiye aktarılması açısından yüzde yüz emin olmamızı sağlayacaktır.

 

 

Talep Konusu

Yasal Dayanak

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (a)

2

Şirketiniz Kişisel verilerimi işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi edinmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (b)

3

Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (c)

4

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (ç)

5

Kişisel verilerim eksik veya yanlış işlenmiş. Bunların düzeltilmesini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (d)

6

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle, verilerimin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hâle getirilmesini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 7/1 

7

(5) ve (6) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (f)

8

İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonuç ortaya çıkmıştır. Bu duruma itiraz ediyorum. **

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (g)

9

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradım. Bu zararın giderilmesini talep ediyorum.  ***

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (ğ)

 

** Ek açıklamalarınızı yazınız.

 

 

*** Zararınızı ortaya koyan; bilgi, belge ve kanıtları sunun.

 

 BAŞVURU YAPANIN

 

Adı soyadı: ……………………………TC Kimlik veya Pasaport Numarası: ……………………

 

Adresi: ………………………………   Elektronik Posta ve/veya KEP Adresi: ………………….

 

Telefon ve varsa Faks numarası: …………………..

                      

             İmza:                                                 Tarih: …………………….