Tesis Yönetimi ve İşletmeciliği

YÖNETİM HİZMETLERİMİZ
-Proje yönetimi ve koordinasyonu,
-Bina & Tesis muhasebe işlemlerinin yönetim kurulu adına yürütülmesi,
-Bina & Tesise yönelik satın alma hizmetlerinin yürütülmesi,
-Aidatların yönetim kurulu adına takip edilerek yönetim kurulu hesabına yatırılmasının sağlanması,
-Bina & Tesis bütçesinin hazırlanması ve uygulamadaki rapor düzeninin oluşturulması,
-Kompleks işlemlerinin yönetim kurulu adına yürütülmesi,
-Koltuk ambar hizmetlerinin verilmesi,
-Kat mülkiyeti yasasına uygun olarak yıllık genel kurulların düzenlenmesi ve idari işlerin takibi,
-Gerektiğinde bina sakinleri ile yönetim kurulu arasındaki Avukatlık hizmetlerinin verilmesi,
-Yerel mahalli kuruluşlar ve kamu kurumları nezdinde ilişkilerin düzenlenmesi,
-Yönetim kurulunun ihtiyaç duyabileceği diğer hizmetlerin organize edilmesi,
-Kontrolörlük hizmetlerinin verilmesi.