Bahçe Bakım ve Peyzaj

Peyzaj işleri (toprak işleme, bitki sökümü ve dikimi, tohum ekimi vb.) uygun mevsimde ve yapılacak işe uygun hava ve toprak koşullarında yapılmaktadır.
Uzman kadrolarımız tarafından Bahçe Bakımı işlerinde verdiğimiz hizmetler;
- Tüm sahadaki ağaçların, çim ve çiçeklik sahaların bakımı, korunması, sulanması, onarımı, gerektiğinde yenilenmesi, temizlenmesi, biçme, budama, toprak ıslahı, ekim, dikim ve gübreleme işlemlerini kapsar.
- Otomatik sulama sisteminin çalıştırılması, işler halde bulundurulması, arızaların onarılması, bakımı gerektiğinde bozulan başlık, fıskiye  ve boruların yenisiyle değişimi ve otomatik sulamanın olmadığı yerlerde hortumla sulamanın yapılması.
- Çim sahanın 4 cm yükseklikten kesilip, atıkların sahadan atılması,
- Mevsimine göre budama ve mevsimlik çiçek ekimlerinin yapılması,
- Kuruyan dalların ve yaprakların temizlenmesi,
- Yabani otların temizliği, gerekirse kimyasal yolla mücadele yapılması,
- Çapalama ve gübreleme hizmetlerinin verilmesi.