Neden Temser?

 • TEMSER hizmet sektöründe oluşturduğu geniş hizmet yelpazesi ile uzmanlaşmış olduğu Tesis İşletimi ve Bina Yönetim Hizmetleri konusunda faaliyette bulunmakta, müşteri/çalışan memnuniyetini ve güvenini en üst seviyede tutarak gelişimine büyüyerek devam etmektedir.

  Kaliteli, güvenilir, ekonomik, sürekli ve uygulanabilir çözümlü hizmet anlayışı, Temser Servis Hizmetleri ’ni rekabet edebilen ve öncelikle tercih edilen lider firma statüsüne çıkarmıştır.

  Bizi tercih edeceğiniz bir kaç nedeni sıralamak istedik.
   
 • Her bir müşterimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda uygulanabilir organizasyonlar kurmak,
 • Kurgulanan hizmetin gereği olarak, sunulacak hizmette her türlü önceliğin müşterilerimizin ana faaliyet konusunu aksatmadan yerine getirmek,
 • Hizmet sunumunda kullanılacak olan ekipmanlarda teknoloji takibi ile modern  ve çevre dostu araç ve gereçleri kullanmak,
 • Sunulan hizmet kolunda aylık dönemlerde detaylı faaliyet raporlarının hazırlanarak sunulması ve istatistik veri tabanı oluşturmak,
 • Sunulacak hizmet dışında kalan diğer hizmetlerle iş birliği ve entegrasyonu gözetmek ve sağlamak.
 • Sunulan hizmette kullanılacak her türlü araç-gereç  ve yedek parçada sektöründe tanınmış, piyasada kabul görmüş lider firma ürünlerini tercih etmek,
 • Karşılaşılan problemlerde doğru ve hızlı çözüm üretebilmek,
 • Sunulan hizmetlerin niteliğine bağlı olarak geniş kapsamlı sigorta poliçelerini yapmak (3. Şahıs ve İşveren Mali Mesuliyet Sigorta Poliçeleri).
 • Sunulan hizmetlerle ilgili yasal edinimlerinin yerine getirildiğini belgelendirmek,
 • Müşteri ve çalışanlarımıza olan edinimlerimizi zamanında ve her zaman yerine getirmek,
 • Müşteri ve ekibimizin memnuniyetlerinin belirlenmiş periyotlarda ölçümünü yapmak.